Volem afavorir processos de transició ecosocial des de l’àmbit local, mitjançant la creació d’Assemblees Locals per la Transició Ecosocial, que facilitin la implicació de la ciutadania per construir un moviment social ampli, que impulsin i donin suport a les experiències locals, que generin xarxes de suport mutu per a l’enfortiment les iniciatives territorials, facin incidència política, afavoreixin la creació d’alternatives econòmiques, etc.

La creació i funcionament d’aquestes assemblees s’hauria de regir per aquests principis generals definits a la trobada constitutiva de l’acTe, el 6 de juliol de 2023:


  1. El lideratge ha de sorgir del territori i s’ha d’evitar dinàmiques centralistes o de suplantació d’iniciatives preexistents.
  2. Cal garantir la obertura a ciutadania no implicada en els espais habituals, i enfocar les assemblees a la resolució de necessitats.
  3. És important que l’acTe pugui aportar recursos i eines a les assemblees locals.
  4. L’estructura organitzativa de l’acTe ha d’evitar la sobrecàrrega de les assemblees locals amb responsabilitats “nacionals”.
  5. Cal buscar l’equilibri entre l’autonomia dels grups locals i una mínima coordinació i alineació amb el conjunt de l’acTe.
  6. És important posar la mirada en el món rural i donar-li la importància que mereix.
  7. Cal treballar i projectar un imaginari desitjable i viable per interpel·lar la ciutadania.

Per a més informació, podeu consultar la Guia-protocol de constitució i funcionament d’assemblees locals: