Llicència Creative Commons
CC BY-SA 2.0 DEED
Autora: Teresa Grau Ros (Flickr)

Revolta.
Vida.
Futur.

Llicència Pexels
Autoria: Kindel Media
Llicència Unsplash
Autora: Vitolda Klein
CC BY-SA 4.0 DEED
Autoria: Pep Medina/Xarxa d'Economia Solidària
Llicència Pexels
Autoria: Büşranur Aydın

La transició ecosocial, com a procés d’articulació d’un nou model socioeconòmic just i democràtic que abarqui a totes les persones de la societat, requereix una transformació en tot l’espectre d’activitats socioeconòmiques. Des de la comissió d’Ideari de l’ACTE ens proposem desenvolupar un programa polític compartit que posi les bases i marqui les línies per a una transició ecosocial justa, democràtica i ecofeminista.

El programa s’ha articulat per tres mirades transversals que donen forma al sistema de valors que compartim i defensem. I es desglosa en 17 eixos temàtics, agrupats en 5 blocs que considerem fonamentals per abordar la transició ecosocial que necessitem.


Les MIRADES TRANSVERSALS són: 

Ecofeminisme: Trencament amb l’heteropatriarcat i amb les diferències entre gèneres a les tasques de reproducció de la vida. Satisfacció de necessitats humanes per una vida digne i desitjable. Interdependència i ecodependència. Oposició a la lògica extractivista del capital sobre els recursos naturals, els territoris i els ecosistemes.

Justícia Social i superació del capitalisme: Trencament amb el capitalisme com a sistema inherentment depredador, extractivista i opressor. Redistribució de riquesa i lluita contra la desigualtat. Articulació d’economia ecològica. 

Justícia Global: Transformació de les relacions entre pobles. Lluita contra desigualtats arreu del món, i garantir l’eliminació de tota forma de violència generada pel colonialisme capitalista, patriarcal, eurocèntric i racista.Els 17 EIXOS temàtics sobre els quals s’està treballant ara mateix són:

1. Relació amb la natura
1.1. Conservació i gestió de la biodiversitat
1.2. Emergència climàtica
1.3. Béns naturals
2. Sistema econòmic
2.1. Economia productiva, finances i condicions laborals
2.2. Cures i treball reproductiu
2.3. Consum, comerç i logística
3. Energia, alimentació i territori
3.1. Sobirania alimentària
3.2. Mobilitat
3.3. Habitatge i urbanisme
3.4. Sobirania energètica
4. Democràcia i drets socials
4.1. Solidaritat Internacionalista i cultura de pau
4.2. Democràcia, transparència i fiscalitat
4.3. Teixit comunitari i cohesió social
4.4. Drets humans, drets socials, igualtats
4.5. Salut i sistema sanitari
5. Canvi cultural
5.1. Educació
5.2. Art, cultura i mitjans de comunicació

Procés d’elaboració de l’Ideari


L’elaboració d’aquest programa és un procés viu adaptat al temps actual, amb propostes concretes a totes les escales geogràfiques i temporals, i s’està fent amb una mirada àmplia i plural, per cohesionar els moviments socials al voltant d’una visió comuna de transició ecosocial, des d’una perspectiva inclusiva i diversa per sumar la diversitat més gran de veus en aquest procés de canvi. 

L’elaboració de l’Ideari ha estat feta col·lectivament per una vintena de persones amb l’assessoria de persones i entitats expertes en cada un dels blocs.

Els dos documents dels que partim són el Manifest per una Transició Ecosocial Justa i Democràtica presentat al Fòrum per la Transició Ecosocial celebrat a Barcelona al febrer del 2023 , i del Document marc de mirades transversals i blocs temàtics, presentat a la presentació pública de l’ACTE, durant el mes de juliol del 2023.