SOM un front comú de moviments, col·lectius, organitzacions i persones que compartim l’ambició i el desig d’empènyer una transició ecosocial a Catalunya.

VOLEM emprendre una transició ecosocial per anar cap a una una societat ecofeminista, postcapitalista i amb justícia global.

1. Ser una veu en el debat públic sobre la transició ecosocial, tant, des de la incidència política institucional, com des de la incidència mediàtica i social.

2. Desenvolupar un programa polític compartit per arribar a una societat ecofeminista, postcapitalista i amb justícia global, i cohesionar els moviments socials al voltant d’una visió comuna de transició ecosocial, des d’una perspectiva inclusiva per sumar la major diversitat de veus.

3. Afavorir processos de transició ecosocial locals, enfortint la feina dels col·lectius que porten anys treballant i acompanyant la creació d’assemblees locals i/o espais de coordinació.

4. Treballar la coordinació estratègica entre diferents moviments socials, per sumar esforços i impulsar mobilitzacions i accions unitàries.

1. TRANSVERSALITZAR: Perquè cal un espai que faci transversal la qüestió de la transició ecosocial a tots els debats, a totes les escales, a tots els territoris i a totes les lluites.

2. TENIR MÉS FORÇA: Perquè ens cal tenir més força, per escalar l’impacte i la capacitat de donar resposta dels moviments socials davant la inestabilitat social que generarà la crisi ecològica.

3. CONFLUIR: Perquè cal generar espais d’unitat i confluència entre els diferents moviments, per afavorir la coordinació estratègica i l’acció unitària.

4. DEFENSAR EL FUTUR: Perquè cal una veu que projecti un futur desitjable i possible, que representi la veu de les generacions futures.

5. PROPOSAR : Perquè cal un espai que pugui alimentar les lluites de resistència amb propostes a curt, mig i llarg termini, en base a un projecte de societat aglutinador i il·lusionant.

L’ACTE està composada per comissions i grups de treball, assemblees locals, la Plenària de comissions i assemblees locals, i l’Assemblea General.

Les comissions i assemblees locals són els espais de major participació oberta i inclusiva, per poder aprofitar de la intel·ligència col·lectiva en els debats, reflexions, posades en comú etc.

La Plenària està concebuda com un espai de trobada i coordinació de les comissions, per generar sinergies, compartir informació, generar coherència i prendre decisions a curt i mig termini, després d’haver consultat amb les comissions i assemblees locals.

L’Assemblea General és l’espai on es debaten i aproven les grans decisions estratègiques a llarg termini.


Actualment, les comissions i grups de treball actius son:

1. Grup de treball d’ideari polític, grup transversal encarregat de dinamitzar l’elaboració de l’ideari de l’ACTE i els diferents document associats.

2. Comissió d’incidència i mobilització, espai de coordinació estratègica amb moviments socials, i d’impuls accions d’incidència institucional i mediàtica.

3. Comissió de comunicació i relat, coordina la definició del relat i vetlla per fer de l’ACTE una veu al debat públic.

4. Comissió d’assemblees locals: afavoreix els processos de transició ecosocial des de l’àmbit local, partint de les experiències existents i acompanyant la creació d’assembles locals per la transició ecosocial.

5. Comissió de coordinació interna: desenvolupament de les tasques necessàries per al sosteniment de la pròpia Assemblea.

6. Grup de treball Revoltes Pageses: espai de coordinació estratègica entre pagesia i moviments socials per abordar la crisi del camp amb visió de transició ecosocial.


7. Grup de trebal Crisi de l’Aigua: espai de coordinació estratègica per abordar la crisi de l’aigua amb visió de transició ecosocial.


8. Grup de treball Futur del Treball: espai de reflexió i incidència per fer establir ponts entre l’acTe i els actors del món del treball.
La constitució de l’Assemblea és un punt d’inflexió d’un camí que ve de lluny.

Els moviments ecologistes fa anys que estem treballant articulacions i confluències mitjançant les trobades de Recuperem el futur, la construcció de la Xarxa per la Justícia Climàtica, i altres accions.

Va ser al Fòrum per la Transició Ecosocial, el mes de febrer de 2023, que va reunir més de 400 persones, on es va constatar i validar la necessitat de construir un front comú de col·lectius i organitzacions per la transició ecosocial, que cristal·litzés en un nou espai polític.

Des del Fòrum, som vàries les organitzacions que hem liderat aquest camí (Xarxa d’Economia Solidària, Ecologistes en Acció, Xarxa per la Sobirania Energètica, Observatori DESCA, la Coordinadora de comerç just i finances ètiques, Entrepobles, Opcions i Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona), un camí que avui s’accelera i amplifica amb les organitzacions i persones adherides a la nova Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, i amb les que vindran.